รพสต.บ้านหนองแวง บริการทางทันตกรรม

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับบริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์หญิงบงกชกร พุทธรักษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง

สอบถามได้ค่ะ