ตรวจวัดสายตา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวพิกุณทอง คะโลรัมย์ ครูอนามัยโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงนำนักเรียนเข้ารับการตรวจวัดสายตา ในโครงการรณรงค์ตรวจรักษาสายตาให้กับเด็ก SIGHT FOR KIDS PROJECT โดยทีมจักษุแพทย์ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1

สอบถามได้ค่ะ