การสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยนางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง หัวหน้าสนามสอบ ประชุมและมอบเครื่องมือการสอบให้คณะกรรมการคุมสอบ

สอบถามได้ค่ะ