กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สอบถามได้ค่ะ