อบรมการพัฒนาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม “ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ”

วัน 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้ […]

ขอขอบคุณบริษัทไทยไปป์อีสาน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่บริจาคโต๊ะ – เก้าอี้

ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขอขอ […]

กิจกรรมวันอาเซียนและวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำ […]

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2563 ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันที่ 12 สิงหา […]