หน่วยทหารพรานอำเภอคลองหาด พัฒนาโรงเรียน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยทหารพรานอำเภอคลองหาด นำโด […]

นิเทศชั้นเรียน

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเร […]

Big Cleaning

วันที่ 28 มกราคม 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดยน […]

การอบรมการทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Power Point

วันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้จัด […]

การเรียนการสอนแบบ ON – HAND

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดการเรียนการสอนแบบ ON &#821 […]

ครูดีศรีสระแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ […]

ครูดีไม่มีอบายมุข

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไ […]

โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้รางวัลเกี […]

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพดีเด่น

นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง […]

แจกใบงานสัปดาห์ที่ 1 และค่าอาหารกลางวัน

11 มกราคม 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดย นางปราณ […]