แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในส […]

รับชมการถ่ายทอดสด ผอ.เขต พบเพื่อนครู

วันจันทร์ที่ 4 มกราคมนางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรี […]

พี่ไอซ์และครอบครัวพะพายสำโรงมอบอาหาร

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ขอขอบคุณ พี่ไอซ์และครอบครัวพ […]

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดย นางปราณีบรรณสาร ผู้อำน […]

อ่านเขียนต้องได้

การดำเนินงาน ”จุดเน้นที่ 1 อ่านเขียนต้องได้” นางปราณี บ […]

วันคริสมาสต์2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดย […]

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โร […]

การเสริมทักษะชีวิต (การปลูกผัก)

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้ปลูกผัก รดน้ำ และ […]

การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโร […]

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โ […]