วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยก […]

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลาก […]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปี 2563

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป […]

โครงการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพดีเด่น

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานโ […]

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโร […]

กิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

16 ตุลาคม 2563โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมน […]

การนิเทศนโยบายจุดเน้น ปีการศึกษา 2563

15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ขอขอบพระคุณ ค […]

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประถม ตำบลไทรเดี่ยว

การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาตำบลไทรเดี่ยว &#82 […]

งานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

19 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารเครือข่ายอำเ […]

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูกาญจนา แสงเพ็ชร

18 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แสดง […]