โครงการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพดีเด่น

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานโ […]

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโร […]

กิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

16 ตุลาคม 2563โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมน […]

การนิเทศนโยบายจุดเน้น ปีการศึกษา 2563

15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ขอขอบพระคุณ ค […]

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประถม ตำบลไทรเดี่ยว

การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาตำบลไทรเดี่ยว &#82 […]

งานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

19 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารเครือข่ายอำเ […]

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูกาญจนา แสงเพ็ชร

18 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แสดง […]

หน่วยทหารพรานที่ 13 จัดโครงการเสาธง 5 นาทีสำหรับนักเรียน

17 กันยายน 2563 หน่วยทหารพรานที่ 13 นำโดย สิบเอกธนิสร แ […]

โครงการอบรมเยาวชนลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด

15-16 กันยายน 25563 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดโครงกา […]

การปฐมนิเทศบุคลากรโครงการเลี้ยงไข่ไก่เพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได […]