Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนว […]

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA ครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโ […]

งานเกษียณอายุราชการ คุณครูรุ่งทิวา รอดวิเศษ

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโ […]

พิธีเปิดกิจกรรมกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง […]

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA ครูโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการ […]

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยกา […]

ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยกา […]

ร่วมการนำเสนอและประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนว […]

ร่วมเป็นเกียรติการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท.

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโ […]