Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประถม ตำบลไทรเดี่ยว

การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาตำบลไทรเดี่ยว &#82 […]

งานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

19 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารเครือข่ายอำเ […]

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูกาญจนา แสงเพ็ชร

18 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แสดง […]

หน่วยทหารพรานที่ 13 จัดโครงการเสาธง 5 นาทีสำหรับนักเรียน

17 กันยายน 2563 หน่วยทหารพรานที่ 13 นำโดย สิบเอกธนิสร แ […]

โครงการอบรมเยาวชนลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด

15-16 กันยายน 25563 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดโครงกา […]

การปฐมนิเทศบุคลากรโครงการเลี้ยงไข่ไก่เพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได […]

งานเกษียณอายุราชการ อำเภอคลองหาด

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น.ศูนย์เครือข่ายการศึ […]

ขอขอบคุณบริษัทไทยไปป์อีสาน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่บริจาคโต๊ะ – เก้าอี้

ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขอขอ […]