โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
หมู่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว