งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

     วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2564  นางปราณี  บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สอบถามได้ค่ะ