กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563
นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่แข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 19 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ปีการศึกษา 2563 และภาพกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด”

สอบถามได้ค่ะ