นักเรียนชั้น ป.6 ทำฟัน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับบริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์หญิงบงกชกร พุทธรักษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง

สอบถามได้ค่ะ