วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ทีมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง รับการอบรม“การพัฒนางานประชาสัมพันธ์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ผ่านระบบ ZOOM