ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคลองหาด

วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคลองหาดเพื่อจัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้างและการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคลองหาด ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

สอบถามได้ค่ะ