ประชุมประจำเดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ประชุมประจำเดือนธันวาคม  เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆและการเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สอบถามได้ค่ะ