ดูแล บำรุง ปรับปรุงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สพป.สระแก้ว เขต 1

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ประธานเครือข่ายหาดไทรทอง นางสาวดวงเดือน  สายทนผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมนิมิตร ประธานเครือข่ายคลองอุดมทรัพย์นางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเลื่อม ข้าราชกาครูและนักการภารโรง มารวมแรงรวมใจดูแล บำรุง ปรับปรุงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สอบถามได้ค่ะ