การประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จัดการประกวดแข่งขันการคัดลายมือ การระบายสี การทำการ์ด และอ่านประวัติวันคริสต์มาส(ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเสริมสร้างทักษะในการ อ่าน พูด และเขียน

สอบถามได้ค่ะ