ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC

วันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ.2563

โรงเรียนสามัคคีราฎร์บำรุง 

ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง การจัดทำวิทยฐานะ ว.21/2560 การจัดทำ Best นโยบาย3 ต้อง สพป.สระแก้ว เขต 1 และกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในอำเภอคลองหาด ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมและโรงแรม Saint Tropez

สอบถามได้ค่ะ