การเสริมทักษะชีวิต (การปลูกผัก)

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้ปลูกผัก รดน้ำ และกำจัดวัชพืชเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน และส่งผลผลิตเข้าโครงการอาหารกลางวัน

สอบถามได้ค่ะ