ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน

สอบถามได้ค่ะ