กิจกรรม Open House

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดยนางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรม Open House และตลาดนัดแม่ค้า พ่อค้าน้อย เพื่อแสดงผลงานของครู และแสดงศักภาพของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ซึ่งผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม

สอบถามได้ค่ะ