ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดย นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่องการบริหารจัดการศึกษา และสำรวจความพึงพอใจในงานบริหาร ในปีการศึกษา 2563และมอบเงินทุนเสมอภาคให้กับนักเรียน จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สอบถามได้ค่ะ