มอบแว่นสายตาโครงการ Sight for kids

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง มอบแว่นสายตาให้นักเรียน จำนวน 5 คนจากโครงการรณรงค์ตรวจรักษาสายตาให้กับเด็ก SIGHT FOR KIDS PROJECT สนับสนุนโดย บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์สัน จำกัด

สอบถามได้ค่ะ