พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

     วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564  นางปราณี  บรรณสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมีนายสมพร  พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธี

สอบถามได้ค่ะ