ยินดีต้อนรับ นางพรพนา บัวอินทร์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ร่วมต้อนรับ นางพรพนา บัวอินทร์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

สอบถามได้ค่ะ