กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ จัดสถานที่ลอยกระทง และร่วมกันลอยกระทงบริเวณสระน้ำหน้าโรงเรียน

สอบถามได้ค่ะ