โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้รางวัลเกียรติบัตร โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 5 และนางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 10 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

สอบถามได้ค่ะ