ครูดีศรีสระแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว” ของโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ“ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สอบถามได้ค่ะ