การเรียนการสอนแบบ ON – HAND

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดการเรียนการสอนแบบ ON – HANDเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สอบถามได้ค่ะ