กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดคลองหาดมาเทศนาให้ความรู้และถวายดอกไม้ ธูป เทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สอบถามได้ค่ะ