ถ่ายทอดวิดีโอการวิเคราะห์ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและทีมงาน ICT ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอคลองหาด ถ่ายทอดวิดีโอการวิเคราะห์ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 3 ในสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

สอบถามได้ค่ะ