Category Archives: ครูและบุคลากร

สอบนักธรรมศึกษาชั้นตรีและนักธรรมศึกษาชั้นโท

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโ […]

SK1 CAI

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยก […]

นิเทศการสอนคณครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยก […]

ถ่ายทอดวิดีโอการวิเคราะห์ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนว […]

นิเทศการสอนคุณครูพรทิพย์ ปักเกตุ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางปราณี บรรณสาร ผ […]

หน่วยทหารพรานอำเภอคลองหาด พัฒนาโรงเรียน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยทหารพรานอำเภอคลองหาด นำโด […]

นิเทศชั้นเรียน

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเร […]

Big Cleaning

วันที่ 28 มกราคม 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดยน […]

การอบรมการทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Power Point

วันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้จัด […]

ครูดีศรีสระแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ […]